AOT inomhus luftrening*

AOT inomhus luftrening *

Advanced Oxidation -tekniken i AOT minskar luftburen lukt, bakterier och mögel på ett naturligt och säkert sätt. 


Pris:


Inomhus luftrening € 99/hantering inkl. IVA 21%. Behandlingen varar i 3 dagar.


Renar inomhusluften:


MögelSporer 97%
Bakterier 99%
Husdjur lämnar lukt 72%
Parfymer Dofter 63%
Tobakslukt 70%


Enheten omvandlar inomhusluften, genom att producera oxidanter och negativa joner. Tekniken bryter också ner organiska föreningar i luften. Oxidanterna återgå till normalt syre efter reaktionstiden samt lämnar inga kemiska rester i luften eller på ytor. Är också effektiv mot rengörings resistenta mikrober.
Oxidationskoncentrationerna överskrider inte de angivna gränsvärdena och orsakar därför inte någon hälsoskada. Man kan använda lokalerna normalt under bearbetningen.

Observera. Enheten kan inte ta bort strukturella föroreningar. Enheten är endast effektiv mot föroreningar i luften och på ytor. Före bearbetning måste mögelkällan avlägsnas helt. Alla synliga föroreningar måste avlägsnas före bearbetning. Priset inkluderar endast enhetshyra, inga andra rengöringsåtgärder.

* Pris i Torrevieja och Orihuela Costa område. *Utanför Orihuela Costa och Torrevieja är ersättningen för körda kilometer 0,42€ per kilometer.


99,00 €