Filter för dricksvatten

Filter för dricksvatten

Kranfilter till kökskranen filtrerar klor och tungmetaller mm. Med ett filter, filtrerar du 750 liter (ca 3 månaders förbrukning). Du kan välja mellan filtrerat vatten eller låta vattnet strömma förbi filtret. Du sparar när du inte behöver bära dricksvattnet från butiken.

Startpaketet 39,90€. 

Filterpaket 19,90€ 


Lätt att installera själv.

Filtrerar:

Klor 100%
Fenoler 99%
Tungmetaller: 98%
Petrokemikalier 98%
Bekämpningsmedel: 95%
Antibiotika och hormoner

39,90 €