Luftkvaliténs mätning och rapportering*

God luftkvalité inverkas av följande faktorer (ALV1):

- Inneluften bestäms utifrån avsedda användningen av utrymmen

- Föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt

- Material som avger föroreningar eller emissioner

- Luftväxling, punktutsugning (köks och badrum AVL3)

- Vistelsezon

- Vädringslucka för tillfällig vädring

- Föroreningar i tilluften

(Miljökvalitetsnormer 2010:477 lufkvalitetsförordning)


Med elektronisk mätning av luftkvalitet får vi följande värden:

-HCHO = formaldehyd och fri formaldehyd  
-TVOC-föreningar = flyktiga organiska föreningar
-PM 2,5 och PM 10 = partikelvärden
-AQI, det vill e. luftkvalitetsindex
-Totalt partikelvärde

På basen av mätresultatet kan vi ge dig ett förslag på att förbättra luftkvalitén.

* Pris i Torrevieja och Orihuela Costa område. *Utanför Orihuela Costa och Torrevieja är ersättningen för körda kilometer 0,42€ per kilometer.


99,00 €