Dataskyddsbeskrivning

Sekretesspolicy 

Online -butiken på AJM-tjänsten på hemsidan www.ajmpalvelu.es i Orihuela Costa (Spanien) behandlar de personuppgifter som du lämnat som uppfyller och bekräftar användningsvillkoren, behandlingen av elektroniska beställningar och leveranser samt nödvändig information inom den tid som krävs enligt lag. 


Allmänna bestämmelser


1. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som följer GDPR är företaget AJM service och personerna Maija Huupponen och Antti Huupponen, som ligger i Orihuela Costa (Spanien).


2. Den registeransvariges kontaktuppgifter är: e-post: ajmpalvelu@gmail.com, Tel.: + 34634307035 och + 34634307023.


3. Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Källa till personuppgifter


1. Den registeransvarige ska behandla personuppgifter som erhållits med kundens medgivande och samlats in genom överenskommelse för att förvärva och följa den elektroniska beställningen av online -butiken.


2. Den registeransvarige ska endast behandla de kund identifierings-och kontaktuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla köpeavtalet.


3. Den registeransvarige ska behandla personuppgifter för överförings-och redovisningsändamål och överföra nödvändig information till parterna i den mån det krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att avslöjas eller överföras till andra länder.


Syfte med databehandling 


Personuppgiftsansvarige behandlar kundens personuppgifter för följande ändamål:


1. Registrering av hemsidan i enlighet med www.ajmpalvelu.es avsnitt 4 i GDPR.


2. Kundgenererad elektronisk order (namn, NIE-nummer, adress, e-postadress, telefonnummer).


3. Följer de lagar och förordningar som följer av avtalsförhållandet mellan kunden och den personuppgiftsansvarige.


4. Personuppgifter är nödvändiga för att uppfylla köpeavtalet. Avtalet kan inte ingås utan personuppgifter.

Varaktighet för lagring av personuppgifter

1. Den registeransvarige ska lagra personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan den registeransvarige och kunden och under en period på tre år efter det att avtalsförhållandet har avslutats.

2. Den registeransvarige ska radera alla personuppgifter efter den tid som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare av personuppgifter och registerförare

Tredje parter som bearbetar kundens personuppgifter är underleverantörer till den personuppgiftsansvarige. Dessa underleverantörers tjänster är nödvändiga för att avtalet ska kunna ingås mellan den registeransvarige och kunden för anskaffning och bearbetning av en elektronisk order.

Registeransvariges underleverantörer är:

Redovisning kontor Aniorte & Valley SLP

Webnode AG (e-handelssystem)

Fraktföretag

Google Analytics (Startsida Analytics)

Återförsäljare

Agent


Kundernas rättigheter

Enligt denna förordning har kunden rätt till:

1. Tillgång till personuppgifter

2. Rätt till rättelse av personuppgifter

3. Rätt till radering av personuppgifter

4. Rätt att invända mot behandling av personuppgifter

5. Rätt till dataportabilitet

6. Rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post: ajmpalvelu@gmail.com

7. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet i händelse av misstänkt överträdelse.

Personuppgifter och säkerhet

1. Den registeransvarige åtar sig att vidta alla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifter.

2. Den registeransvarige har vidtagit tekniska försiktighetsåtgärder för att skydda datalagrings anläggningar, särskilt genom att använda ett lösenord för att säkra åtkomsten till datorn, med hjälp av antivirusprogram och regelbundet underhålla datorer.

Slutbestämmelser

1. Genom att göra en elektronisk beställning på webbplatsen www.ajmpalvelu.es, bekräftar och samtycker du till att vara medveten om alla regler och villkor för skydd av personuppgifter.

2. Kunden samtycker till dessa regler genom att markera kryssrutan i beställningsformuläret.

3. Den registeransvarige får uppdatera dessa regler när som helst. En ny, uppdaterad version måste publiceras på denna webbsida.

Dessa regler träder i kraft 21.11.2019